"Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
H
iába szállnak árnyak, álmok, évek."  
Juhász Gyula

Szükséges okmányok

 1. Halottvizsgálati bizonyítvány

Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani.(1999. évi XLIII. törvény)

A halottvizsgálati bizonyítványt a lakáson történő elhalálozás esetén, ha nem történik boncolás, a halott vizsgálatot végző orvos állítja ki és adja át a hozzátartozónak. Mentőben bekövetkezett elhalálozás esetén a mentő orvosa állítja ki a halottvizsgálati bizonyítványt. Egyéb esetben a halál okát megállapító kórházból kapja meg a hozzátartozó.

 A halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után el kell végezni a Halotti anyakönyveztetést.

Fontos: A Halotti anyakönyvet az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezető állítja ki. Közúti balesetnél a baleset helyszíne szerint illetékes Önkormányzat anyakönyvvezetője anyakönyvez. Közúti járművön bekövetkezett elhalálozás esetében az elhunytnak a járműről történő leemelése szerinti Önkormányzat anyakönyvezetője végzi el az anyakönyvezést.

 2. Halotti anyakönyvi kivonat elkészítéséhez szükséges okmányok:

2.1.Ha az elhunyt hajadon, vagy nőtlen:

 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyi igazolványa,
 • népesség-nyilvántartás igazolása: személyi szám (beszerezhető a lakhely szerinti Népesség nyilvántartó Hivatalban)
 • lakcím kártyája (ha, 2000. március utáni lakcímet változtatott, vagy új    személyi igazolvány készült)

2.2.ha az elhunyt házas:

 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyi igazolványa,
 • személyi száma,
 • lakcím kártyája (ha, 2000. március után lakcímet változtatott, vagy új személyi igazolvány készült)
 • házassági anyakönyvi kivonatuk, ami 30 napnál nem régebbi, vagy az eredeti záradékoltatva,
 • házastárs személyi igazolványa
 • házastárs személyi száma,
 • lakcím kártyája (ha, 2000. március után lakcímet változtatott, vagy új személyi igazolvány készült)

2.3.ha az elhunyt elvált:

 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyi igazolványa,
 • személyi száma,
 • lakcím kártyája (ha, 2000. március után lakcímet változtatott, vagy új személyi igazolvány készült)
 • jogerős bontóítélet, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, amely a házasság megszűnését igazolja.

2.4.ha az elhunyt özvegy:

 • születési anyakönyvi kivonata,
 • személyi igazolványa,
 • személyi száma,
 • lakcím kártyája (ha, 2000. március után lakcímet változtatott, vagy új személyi igazolvány készült)

az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat

Irodáink

 • 1

Szolgáltatásaink

 • Koporsós temetés
 • Urnás temetés
 • Hamvasztás
 • Hamvak szórása
 • Halottszállítás
 • Koszorúk, virágkötészet
 • Sírkövek
 • Búcsúztatók
Best UK Bookis l.betroll.co.uk Ladbrokes
How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill